Příprava oslav 100. výročí úmrtí bl. Karla I.

Dominik Faustus 23.února 2022

V úterý 22. února 2022 se na zámku v Zákupech sešel přípravný tým pro letošní oslavy blahoslaveného Karla I. jehož stoleté výročí od úmrtí (1. dubna 1922) si v tomto roce připomínáme. Oslavy budou zahájeny v Zákupech v kostele sv. Fabiána a Šebestiána v pátek 1. dubna 2022 v 17 hodin slavnostní mší svatou vedenou generálním vikářem Mons. Martinem Davídkem za přítomnosti zákupského děkana R.D. Grzegorze Jacka Wolanského. Po mši svaté bude na zámku v Zákupech požehnán obraz bl. Karla určený pro zámeckou kapli. V létě budou oslavy pokračovat v sobotu 2. července, kdy bude v zákupském kostele od 15 hodin koncert ke cti bl. Karla I., a poté na zámku proběhne bohatý kulturní program. Oslavy budou zakončeny v den, kdy církev slaví památku bl. Karla I., v pátek 21. října 2022 v 17 hodin mší svatou, které bude předsedat litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. Blahoslavený Karle I., který jsi byl také naším panovníkem, oroduj za nás u Otce v nebi.

Úterý 22. února 2022, zámek Zákupy

Foto: Dominik Faustus