Příprava otevření Živého domu v Teplicích-Trnovanech spěje do finále

Dominik Faustus 20.září 2023

V úterý 19. září 2023 navštívil generální vikář Mons. Martin Davídek Živý dům v Teplicích-Trnovanech, který salesiáni rekonstruují, aby mohl sloužit svému účelu, totiž jako komunitní centrum se zázemím pro děti, mládež, rodiny, kroužky, doučování i sociální pomoc. Generálního vikáře domem provedl koordinátor projektu Robert Kotyšan v doprovodu ředitele salesiánské komunity P. Petra Kalase, SDB a ředitelky salesiánského střediska Vendulky Drobné, Dis. Kéž se daří dále pokračovat v práci, aby na začátku příštího školního roku mohl Živý dům již plně sloužit svému účelu.

Úterý 19. září 2023, Živý dům, Teplice-Trnovany

Foto: Dominik Faustus