Příprava popela na Popeleční středu

Milena Davídková 24.února 2020

V pondělí 24. února 2020 připomněl kostelník a sakristián katedrály sv. Štěpána Antonín Fegyveres prastarý zvyk pálení jívových ratolestí, které byly požehnány před rokem na Květnou neděli. Takto vzniklý popel bude 1. března na Popeleční středu použit při ranní bohoslužbě jako kající znamení. Kající znamení - označení popelem budou věřící přijímat v 7.30 hodin od litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta. Popeleční středou křesťané vstoupí do čtyřicetidenního postního období, které je přípravou na oslavu Velikonoc – nejvýznamnějších křesťanských svátků, jež jsou připomínkou ukřižování, smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista.

Pondělí 24. února 2020, katedrální zahrada, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus