Přípravné setkání koordinátorů Noci kostelů 2020

Milena Davídková 22.ledna 2020

Ve středu 22. ledna 2020 od 10 hodin se v Brně - Petrově konalo přípravné setkání koordinátorů pro letošní Noc kostelů. Setkání bylo určeno koordinátorům ze všech diecézí České republiky. Za litoměřickou diecézi se zúčastnili generální vikář Mons. Martin Davídek, Dominik Faustus (zástupce pro média a tisk), Milena Davídková (koordinátorka za litoměřickou diecézi) a Ing. Veronika Hnátová (administrativní a technická podpora projektu). Termín Noci kostelů byl stanoven na pátek 5. června 2020. Přihlašování objektů do webové aplikace Noci kostelů bude dostupné od 1. února. Kontaktovat koordinátora pro letošní ročník můžete nově na emailové adrese: nockostelu@dltm.cz 

22. ledna 2020, Brno - Petrov

Foto: Dominik Faustus