Připravujeme se na Velikonoce

Jana Michálková 30.března 2010

Připravujeme se na VelikonoceVstoupili jsme do Svatého týdne, jenž začal Květnou nedělí a končí velikonočním triduem. Křesťané si během tohoto týdne připomínají Kristovo utrpení, které vyvrcholilo obětí na kříži.

Nedílnou součástí slavení Velikonoc je rozjímání o umučení Páně a jeho následném zmrtvýchvstání. Toto období je zároveň spojeno s mnoha lidovými tradicemi a zvyky.

Chcete se dozvědět více o Velikonocích? Anebo byste chtěli toto období prožít hlouběji a nevíte, jak na to?

Přinášíme Vám velikonoční inspiraci z Karmelitánského nakladatelství. Více informací a doporučení spolu s vysvětlením nejčastěji užívaných pojmů naleznete na http://www.kna.cz/velikonocni-inspirace/