Přípravy na Noc kostelů 2014

Kristýna Solničková 14.dubna 2014

Přípravy na Noc kostelů 2014V pátek 23. května se pro veřejnost opět otevřou dveře mnoha sakrálních památek po celé České republice. Proběhne již tradiční Noc kostelů, jejíž letošní motto zní: „Nechť jsou světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den a noc. Budou na znamení časů, dnů a let.“ (Srov.Gn.1,14)

 

Ekumenický projekt Noc kostelů se v litoměřické diecézi uskuteční již popáté. Jeho cílem je představit křesťanství formou srozumitelnou pro nejširší veřejnost, ukázat, že kostely jsou důležitou součástí společenského života obce či města a upozornit na jejich kulturní hodnotu. V současné době je v litoměřické diecézi k projektu připojeno 166 církevních objektů a přihlásit se můžete stále. Programy stejně jako v minulých letech připravují jednotlivé sbory a farnosti již několik měsíců předem, biskupství zajišťuje koordinaci a propagaci akce.

Již brzy se pro vás tedy otevřou kostely, kaple a modlitebny - většinou od 18 hodin, s posledními návštěvníky se obvykle loučíme okolo půlnoci. Opět se můžete těšit na koncerty různých žánrů, zajímavé přednášky, komentované prohlídky, výstavky liturgických předmětů a oděvů, programy pro děti či návštěvy běžně nepřístupných míst. Organizátoři mysleli také na ty z vás, kdo si budete chtít pouze v klidu posedět a nabídnou rovněž prostor pro ztišení.

 

Bližší informace o akci, programy a přihlášku naleznete na www.nockostelu.cz.

 

Noc kostelů i v letošním roce zaštítil svým jménem litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, jehož pozdrav vám zde přinášíme.

„Noc kostelů si již v našem prostoru České republiky získává své úspěšné místo jistě i tím, že je organizována ekumenicky, tj. ve spolupráci všech křesťanských církví. Je to hezké pomyšlení, že alespoň v jeden večer či noc se všude v našich městech a obcích otevřou a zpřístupní prostory, jinak během roku sloužící jako místa modliteb a bohoslužeb. Při „Noci kostelů se v žádném případě nechceme chlubit cennými kulturními a křesťanskými stavebními skvosty. Nebudovali jsme je a uznání patří našim velkorysým předkům. Nechceme ani do posvátných prostor někoho lákat. Bylo by to nedůstojné křesťana. Vysoká účast návštěvníků svatyň při „Noci kostelů stejně svědčí o tom, že lidé přicházejí sami od sebe, se zájmem. Co však vždy sledujeme, je to, co naši bližní, nábožensky založení či nikoliv, od nás, snad i podvědomě, ale i přímo, očekávají: nahlédnout do atmosféry posvátna a ověřit si, zdali křesťané svou víru opravdu žijí. Proto je tak důležité laskavé chování a inteligentní jednání obětavých organizátorů této akce, a samozřejmě i všech křesťanů, včetně dobré přípravy a následného zhodnocení.

Mons. Jan Baxant

biskup litoměřický