Přípravy na Noc kostelů 2017 vrcholí

Kristýna Solničková 24.května 2017

V pátek 9. června 2017 se pro veřejnost opět po roce otevřou dveře mnoha sakrálních památek po celé České republice. Konat se bude Noc kostelů, na kterou vás srdečně zveme. Jejím letošním mottem je verš 10,17 z knihy Moudrosti: „Za dne jim byla záštitou, NOC prozářila hvězdami.“

V litoměřické diecézi je k dnešnímu dni (24. května 2017) přihlášeno k Noci kostelů celkem 184 objektů, z toho 140 římskokatolických.

Celkem se do tohoto ekumenického projektu zapojuje na území naší diecéze celkem 12 církví. Kromě římskokatolické je to dále Církev československá husitská, Českobratrská církev evangelická, Církev bratrská, Jednota bratrská, Pravoslavná církev, Apoštolská církev, Církev Křesťanská společenství, Starokatolická církev, Bratrská jednota baptistů, Evangelická církev metodistická a Církev adventistů sedmého dne.

Noc kostelů v naší diecézi probíhá pod záštitou sídelního litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta, hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Libereckého kraje Martina Půty a hejtmanky Středočeského kraje Jaroslavy Pokorné Jirmanové. Přehled dalších jmen je uveden zde: záštita NK 2017.

Pozdrav litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta. Další pozdravy najdete zde.

Akce se koná za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Ústeckého kraje a Libereckého kraje.

Hlavní koordinátorkou Noci kostelů za litoměřickou diecézi je Ing. Kristýna Solničková, MBA: solnickova@dltm.cz

Přehled doprovodných programů za litoměřickou diecézi NALEZNETE ZDE.


Partneři akce "Noc kostelů 2017"

20084


2058720086