Přípravy na Noc kostelů 2019 pokračují

Kristýna Solničková 2.dubna 2019

Cílem ekumenického projektu Noc kostelů je představit křesťanství formou srozumitelnou pro nejširší veřejnost a zároveň ukázat, že kostely jsou důležitou součástí společenského života obce či města a upozornit na jejich kulturní hodnotu.

V litoměřické diecézi je nyní k akci připojeno 174 církevních objektů, avšak stále je možné se přihlásit a poodkrýt lidem krásy křesťanské kultury a umění. Kromě programů a tradičních materiálů s novým obsahem se návštěvníci mohou opět těšit i na soutěž. Děti do 15 let budou letos výtvarně tvořit na téma Noemova archa, a to libovolnou technikou. Všem, kteří již překročili věk 16 let, stačí vzít si fotoaparát a zaslat do soutěže zajímavou fotografii exteriéru kostela (může se jednat například i o nějaký neobvyklý detail). 

Bližší informace o akci, programy a přihlášku naleznete na www.nockostelu.cz.

Noc kostelů podporují rovněž mnohé osobnosti veřejného života. V litoměřické diecézi se akce uskutečňuje pod záštitou Mons. Jana Baxanta, biskupa litoměřického a dále pak pod záštitou hejtmanů Ústeckého, Libereckého a Středočeského kraje, primátorů a starostů.

Pozdrav biskupa Jana Baxanta

Pro Vás, milí přátelé, se kostely a křesťanské svatyně otevírají při každoroční akci „Noc kostelů“ ne ve dne, ale navečer a jsou otevřeny často na mnohých místech i do noci. To není proto, aby vzbudily senzaci, ale proto, aby bylo zřejmé všem, že posvátné místo modliteb, bohoslužeb a meditací, je současně i kulturním dědictvím našich předků. Oni nemysleli jen na sebe, když svou svatyni budovali. Nutně museli pamatovat na své nástupce, tedy i na nás a my chceme jejich dávné úsilí rozšířit i na ty, kteří vědomě se ke křesťanství sice zatím nehlásí, ale hodnoty křesťanských památek jim nejsou cizí. Zapojené kostely do tohoto projektu nočních návštěv, jsou z podstaty své existence zpřístupněny všem. Pro zajímavost uvádím, že v loňském roce „Noci kostelů“ bylo v celé litoměřické diecézi otevřeno celkem 216 sakrálních objektů a návštěvnických vstupů se napočítalo cca 32 tisíc. Zapojily se tyto církve: Apoštolská církev, Bratrská jednota baptistů, Církev adventistů sedmého dne, Církev bratrská, Církev Křesťanská společenství, Českobratrská církev evangelická, Evangelická církev metodistická, Jednota bratrská, Pravoslavná církev v českých zemích, Starokatolická církev a Církev římskokatolická. Je to bezesporu pestrá nabídka, i když nepřehlížíme touhu a úsilí po křesťanské jednotě. Vše dobré od Pána Boha přeji Vám, všem návštěvníkům i všem obětavým organizátorům, bez kterých by svatyně zůstaly beznadějně uzavřeny.

+ JanDěkujeme partnerům akce „Noc kostelů 2019“ v litoměřické diecézi


57697576955769657698


Partneři soutěže

57699


57700


57701


Mediální partneři

57702