Přípravy na Noc kostelů 2019 začínají

Kristýna Solničková 5.února 2019

Rok 2018 byl pro Noc kostelů v České republice jubilejní, slavili jsme desáté výročí. V roce letošním oslavíme deset let této akce v rámci litoměřické diecéze. Připojte se také a umožněte návštěvníkům poznat křesťanskou kulturu a umění, navštívit kostel, který třeba denně míjí a pocítit atmosféru vyzařující z těchto posvátných míst.

Přihlašování k Noci kostelů 2019 již bylo spuštěno. Chcete-li i Vy v letošním roce rozšířit řady pořadatelů, můžete tak učinit prostřednictvím elektronického formuláře, který naleznete na
www.nockostelu.cz – Pro pořadatele – Elektronická přihláška kostela.
Pro rychlejší vyplnění formuláře můžete využít přihlášení přes ID (číslo objektu), není to však nezbytně nutné. 

Podklady
pro uveřejnění v brožurce (včetně programů) je nutné dodat nejpozději do 20. března 2019.

Kontakt
na koordinátorku pro litoměřickou diecézi:
Ing. Kristýna Solničková, MBA, tel.: 731 402 553, e-mail: solnickova@dltm.cz 

Upozornění
Programy nejsou vytvářeny na diecézní úrovni, ale připravuje si je každá farnost a společenství samostatně dle svých možností. Objekty mohou být do Noci kostelů přihlášeny pouze se souhlasem místního duchovního správce, který musí být rovněž seznámen s připravovaným programem (nejlépe přizván k jeho tvorbě), neboť je jeho garantem. Toto se týká nejen objektů v majetku církve, ale především také staveb, jejichž vlastníky jsou jiné instituce (město, muzeum apod.). Právě u těchto objektů je obzvláště důležitá vazba na duchovního správce, aby byl zachován duchovní rozměr celé akce.