Přípravy na Noc kostelů 2020

Milena Davídková 10.června 2020

Přípravy na Noc kostelů 2020 v litoměřické diecézi pokročily do další fáze. Zatímco v minulém týdnu byly do jednotlivých přihlášených kostelů společenství distribuovány plakáty, od pátku 5. května 2020 začala distribuce materiálů, které budou o Noci kostelů návštěvníkům k dispozici. V letošním roce jsou mezi materiály některé novinky a je také připravena soutěž, která je zaměřena na 800. výročí narození sv. Zdislavy. Kromě již distribuovaných materiálů do jednotlivých kostelů, či do vybraných (oblastních) farností, které konají tuto službu pro více kostelů, jsou materiály pro pořadatele k dispozici také na biskupské kurii v Litoměřicích a je možné si některé materiály stáhnout z webových stránek (elektronická brožura ke stažení).

6. června 2020, biskupská kurie, Litoměřice


Foto: Martin Davídek a Dominik Faustus