Přípravy na Noc kostelů 2023 vrcholí

Milena Davídková 22.května 2023

Necelých 14 dní zbývá do 15. ročníku Noci kostelů, který se bude konat v pátek 2. června 2023. K nejnáročnějším v období příprav patří zejména balení a distribuce plakátů a dalších materiálů pro přihlášené kostely. Přípravné a organizační práce probíhají na biskupství a následně jsou balíky rozváženy většinou na arciděkanství, děkanství nebo přímo na farnosti po celé litoměřické diecézi. V letošním roce, kdy se do Noci kostelů přihlásilo již 276 sakrálních objektů, jsme uvítali každou pomocnou ruku. Při skládání a balení materiálů pomáhali pracovníci biskupské kurie, dobrovolníci z řad přátel a v neposlední řadě nám přišel vydatně pomoci i P. Wolfgang Karel Horák O.Praem. Děkujeme nejen jim, ale také následně všem duchovním, kteří se ochotně podílejí na další distribuci materiálů, aby se materiály dostaly i do toho nejvzdálenějšího místa v diecézi.
V nejbližších dnech materiály dorazí na oblastní místa, kde si je budou moci pořadatelé vyzvednout. 

13.-21. květen 2023, biskupská kurie, Litoměřice

Foto: Milena Davídková a Martin Davídek