Přípravy na Noc kostelů v litoměřické diecézi vrcholí, k akci se přihlásilo již 127 kostelů a modliteben

Jana Michálková 16.května 2011

Přípravy na Noc kostelů v litoměřické diecézi vrcholí, k akci se přihlásilo již 127 kostelů a modlitebenV pátek 27. května 2011 se na území litoměřické diecéze uskuteční akce Noc kostelů. Během ní budou od večera až do pozdních nočních hodin pro veřejnost zdarma otevřeny některé církevní objekty. V nich budou pro návštěvníky připraveny zajímavé kulturně-vzdělávací programy, které mají představit křesťanství, církev a víru nenásilnou, srozumitelnou formou. V tuto chvíli se v litoměřické diecézi k akci přihlásilo 127 kostelů, kaplí a modliteben, což je oproti loňskému roku, kdy zde probíhala poprvé, dvojnásobný počet.

Noc kostelů se v litoměřické diecézi bude konat podruhé. Je to ekumenický projekt, tzn. že se do něj spolu s Římskokatolickou církví zapojují i církve, které jsou členy Ekumenické rady církví (v litoměřické diecézi letos Českobratrská církev evangelická, Církev československá husitská, Církev bratrská, Jednota bratrská, Starokatolická církev a Pravoslavná církev).

Cílem akce je představit křesťanství prostřednictvím doprovodných programů, které připravili dobrovolníci z jednotlivých farností, a kostely jako důležitou součást společenského života obce či města a upozornit na jejich kulturní hodnotu.

Biskupství plní zastřešující úlohu. Zajišťuje koordinaci a propagaci akce (spolu se sponzory se podílí na financování propagačních materiálů) a celou akci také zaštiťuje. Finančně přispělo rovněž Ministerstvo kultury ČR, Liberecký kraj, město Litoměřice a jednotliví sponzoři - firemní dárci (pivovar Konrad Liberec-Vratislavice, firma DISTAV CZ stavební s.r.o., SAT - AN CableNet & Multimedia s.r.o., firma Milan Rousek).

Církevní objekty budou 27. května otevřeny většinou od 18 hodin, programy končí obvykle kolem půlnoci. I v letošním roce jsou plánovány koncerty různých žánrů, přednášky, komentované prohlídky, ukázky liturgických oděvů i předmětů, programy pro děti či návštěvy míst, která bývají jindy pro veřejnost uzavřena... Přítomni budou rovněž kněží, zájemci budou moci využít příležitost a zeptat se jich přímo na místě na vše, co je zajímá. Mezi návštěvníky litoměřických kostelů zavítá i biskup Jan Baxant.

„Naskýtá se nám příležitost pro osobní komunikaci, osobní vztahy. Noc kostelů pokládám za vynikající nástroj pastorace. Nečekám, že se všichni návštěvníci obrátí k Pánu Bohu, jednotlivci se ale k němu mohou posunout, a to křesťanskou laskavostí. Osobní přístup - přivítání a přijetí - pokládám za to nejdůležitější z celé akce, říká Mons. Jan Baxant.

„Z rozmanité nabídky programů si jistě vybere každý. Návštěvníci se mohou těšit například na tvořivé dílny, divadelní představení, koncerty, komentované prohlídky a mnoho dalšího. Nebudou chybět ani mše svaté, duchovní rozhovory, čtení z Bible či jen prostor pro ztišení. Zajímavý bezesporu bude speciálně vypravený autobus, který tuto květnovou noc vyjede z Ústí nad Labem a pojede s poutníky Cestou za našimi kostelíky, uvedla hlavní koordinátorka akce Noc kostelů 2011 v litoměřické diecézi Kristýna Solničková. „Zkušenosti loňského prvního ročníku Noci kostelů v naší diecézi ukázaly, že se osvědčily tzv. poutnické pasy a certifikáty, kterými poutníci získali potvrzení o tom, že navštívili uvedené kostely a modlitebny. Dobrou zkušenost jsme měli také s těmi poutnickými pasy, v nichž se odkazovalo na kostely nacházející se mimo velká centra, takže i v nich byla zaznamenána vysoká návštěvnost. Letos je bude možné získat například v Litoměřicích, Děčíně, Kadani, Teplicích, Liberci, Mnichově Hradišti a Mladé Boleslavi, poukázala Solničková. „Věřím, že si lidé ani letos nenechají ujít možnost prožít zajímavý a netradiční večer, dodala.

Novinkou budou brožurky s informacemi o přihlášených církevních objektech vydané pro jednotlivé kraje v litoměřické diecézi. Zajímavostí letošního ročníku je speciál nealkoholického piva vyrobeného vratislavickým pivovarem pro Noc kostelů 2011 v litoměřické diecézi. Označeno bude vinětou s logem Noci kostelů.

Seznam církevních objektů, které budou v pátek 27. května ve večerních hodinách otevřeny pro veřejnost, a přehled programů tak, jak je jednotlivá místní společenství a farnosti připravily (konkrétní informace pro regiony), je uveden na www.nockostelu.cz.

 

Litoměřický biskup Jan Baxant akci Noc kostelů maximálně podporuje a převzal nad ní ve své diecézi záštitu. Spolu s ním ji v litoměřické diecézi zaštítili hejtmani Libereckého a Ústeckého kraje Stanislav Eichler a Jana Vaňhová, primátoři a starostové řady měst a obcí.

„Noc kostelů, známá v Rakousku, ale už i u nás v České republice a v naší litoměřické diecézi, a rozšiřující se nyní na Slovensko, do Polska, Německa a Holandska, není jen významnou kulturní a společenskou akcí, ale stává se mimořádnou příležitostí odkrýt a zdravě zvídavým zájemcům zpřístupnit jinak uzavřené sakrální prostory. Ty jsou tichým svědectvím jemného křesťanského vkusu a umění našich předků. Po setmění večer či v noci naše kostely již na mnohých místech září. Jsou osvětleny zvenčí, aby upozornily, že jsou významnou dominantou té které obce nebo města. Žel v biskupském městě Litoměřicích katedrála sv. Štěpána, barokní stavitelský skvost, zatím stále zůstává ve tmě. Nicméně i naše neosvětlené chrámy mohou zářit zevnitř, a to především právě při příležitosti Noci kostelů, letos 27. května. Přál bych si, aby byly posvátné bohoslužebné interiéry rozsvíceny pro všechny a otevřeny všem, ale aby se v nich každý setkal i s člověkem, který by zasvěceně, ochotně a laskavě promluvil o hodnotách, křesťanům tak cenných, řekl Mons. Baxant.

 

Noc kostelů („Lange Nacht der Kirchen) se poprvé konala v roce 2005 ve Vídni a namísto očekávaných 60 až 80 se do ní zapojilo 200 kostelů a modliteben. Akce se postupně rozšiřovala do dalších rakouských regionů a v roce 2008 se zapojili zájemci z celého Rakouska. V roce 2009 Noc kostelů „překročila hranice a ve spolupráci s rakouským týmem se poprvé konala v plzeňské a brněnské diecézi.

Do Noci kostelů 2009 se v České republice zapojilo celkem 35 kostelů a modliteben v Plzni, Čisté u Rakovníka, Bělé nad Radbuzou, Bošíně, Brně, Adamově, Letonicích, Mikulově, Velkých Pavlovicích a Třebíči. Během večera v nich bylo zaznamenáno na sto tisíc návštěvnických vstupů.

V roce 2010 se v České republice do akce zapojilo celkem 418 kostelů a modliteben, ve kterých bylo zaznamenáno 252 tisíc návštěvnických vstupů. V litoměřické diecézi to bylo 65 církevních objektů a na 11 tisíc návštěvnických vstupů.