Přípravy na Noc kostelů vrcholí

Jana Michálková 16.května 2013

Přípravy na Noc kostelů vrcholíLitoměřická diecéze se i letos připojuje k mezinárodnímu ekumenickému projektu Noc kostelů. Akce bude probíhat v pátek 24. května 2013 od večerních hodin do půlnoci. V této době budou na území litoměřické diecéze pro veřejnost zdarma zpřístupněny dvě stovky církevních objektů. Návštěvníci se mohou těšit na zajímavé doprovodné programy, které v nich budou probíhat.

 

K 16. květnu 2013 je k Noci kostelů přihlášeno 185 církevních objektů, které se nacházejí na území litoměřické diecéze. Z nich je 142 kostelů a kaplí katolické církve.

Noc kostelů je ekumenický projekt, spolu s Římskokatolickou církví se do něj zapojují i další církve. Motto letošního ročníku zní: „Potom už nebude den ani noc, ale v čase večera bude světlo. (Zach 14,7)

Litoměřická diecéze se k Noci kostelů připojuje počtvrté. Také v letošním roce ji zaštítil svým jménem diecézní biskup Mons. Jan Baxant. Jejím cílem je představit křesťanství srozumitelnou formou a kostely jako důležitou součást společenského života obce či města.

Litoměřický biskup Jan Baxant poukázal na to, že kostely otevíráme proto, aby se lidí dotklo křesťanské poselství, křesťanské hodnoty. „Snad každý člověk z hloubi své duše touží po světle. Vždyť oprávněně označujeme okamžik narození kteréhokoliv člověka jako chvíli, kdy „spatřil světlo světa, i když se teprve bude kolem sebe rozhlížet a za pomoci dospělých se učit pojmenovávat zcela nové skutečnosti, které nikdy předtím vidět nemohl. Dobře připravená „Noc kostelů se může stát příležitostí pro každého, kdo touží uvidět dosud neznámé, tedy skryté, resp. uzamčené krásy křesťanské kultury a umění. Naše křesťanské kostely takových krás ukrývají mnoho. Při „Noci kostelů se chrámy, svatyně, vzácné křesťanské památky otevírají díky ochotným a dobrovolným organizátorům, koordinátorům a pomocníkům, aby ony krásy byly všemi dychtivými zájemci a návštěvníky opět spatřeny, obdivovány a současně, aby se všichni příchozí přesvědčili též o hodnotách křesťanského života, které jsou drahé těm, kteří osobně kostely v noci otevřou a vedle vhodného komentáře o sakrální stavbě podají svou přívětivou službou druhým i vlastní křesťanské svědectví. Pevně věřím, že se tak rozšíří světlo poznání i světlo setkání, uvedl v pozdravu k Noci kostelů.

Doprovodné programy stejně jako v minulých letech připravovali dobrovolníci z jednotlivých farností a sborů ve spolupráci s místními duchovními již několik měsíců předem, biskupství zajišťuje koordinaci a propagaci akce (včetně financování propagačních materiálů). Hlavní koordinátorkou Noci kostelů v litoměřické diecézi je Ing. Kristýna Solničková, MBA. Finanční příspěvek na tvorbu propagačních materiálů poskytlo Ministerstvo kultury ČR a Ústecký kraj (na rozhodnutí kraje Libereckého stále čekáme). Záštitu nad akcí rovněž převzali hejtmani Ústeckého a Libereckého kraje a primátorka města Liberec.

Součástí programů jsou komentované prohlídky, zajímavé přednášky, ukázky, koncerty a programy pro děti, ale i modlitby, čtení z Písma, duchovní slovo, besedy o víře, adorace apod. Návštěvníci budou moci přímo na místě oslovit přítomné kněze a zeptat se jich na vše, co je zajímá.

Jednotlivé programy naleznete na www.nockostelu.cz (vlevo nabídka: diecéze - Litoměřice - program), kam jsou postupně vkládány.

 

I letos byla vydána brožura s přehledem církevních objektů, otevřených v rámci Noci kostelů na území litoměřické diecéze. Ta zároveň návštěvníkům poslouží jako poutnický pas. Do těchto brožur si mohou nechat otisknout jednotlivá pamětní razítka a za určitý počet razítek jim bude vystaven certifikát poutníka. Bližší informace na webových stránkách Noci kostelů (www.nockostelu.cz) a u pořadatelů. Děti se i letos mohou těšit na pexeso, tentokrát s fotografiemi vybraných kostelů, které se nacházejí na území litoměřické diecéze. Jak brožury (poutnické pasy), tak pexeso dostanou návštěvníci zdarma.

„Litoměřická diecéze se v letošním roce nově zapojuje do programu Noc kostelů pro iPhone, který byl v loňském roce úspěšně spuštěn v rámci pražské arcidiecéze. Ten umožní návštěvníkům mít při sobě programy zapojených objektů do Noci kostelů v litoměřické diecézi v elektronické podobě. Stačí jen stáhnout si ho zdarma z webové stránky www.ikostel.cz. Program je v současné době aktualizován, ke stažení bude k dispozici přibližně v polovině příštího týdne, říká Kristýna Solničková.

Pro návštěvníky Noci kostelů letos vyhlašujeme dvě soutěže - výtvarnou a fotografickou. Výtvarná soutěž na téma „Návrhářem varhan je určena dětem do 15 let. Soutěží se ve třech věkových kategoriích:  I. kategorie - děti do 6 let; II. kategorie - děti od 7 do 11 let; III. kategorie - děti od 12 do 15 let. Výtvarná technika i zvolený formát jsou libovolné. Výtvarné práce je třeba zaslat v termínu od 27. 5. do 5. 7. 2013 na adresu: Biskupství litoměřické, Dómské nám. 9, 412 88 Litoměřice a obálku označit heslem „Soutěž.  Na zadní stranu obrázku je třeba připojit tyto informace: jméno, příjmení, věk, adresa, tel. číslo a e-mail. Fotografická soutěž je určena pro návštěvníky Noci kostelů nad 16 let. Je nazvaná „Tvář kostela aneb exteriér kostela objektivem fotoaparátu. Fotografovat se tedy budou kostely zvenčí a z nejlepších snímků těchto staveb bude v příštím roce poskládáno další pexeso Noci kostelů. Fotografie je třeba zasílat na e-mail: solnickova@dltm.cz. Tvůrci nejlepších prací v obou soutěžích budou odměněni.

Tyto dvě soutěže probíhají pouze na území litoměřické diecéze. Informace zájemci najdou na www.nockostelu.cz, www.dltm.cz nebo přímo v brožurách-poutnických pasech.

 

V roce 2010, kdy se litoměřická diecéze připojila k projektu Noc kostelů poprvé, bylo v rámci této akce otevřeno celkem 65 církevních objektů, ve kterých bylo napočítáno na 11 tisíc návštěvnických vstupů. V roce 2011 to bylo 136 objektů s více než 23 tisíci návštěvnickými vstupy. V loňském roce bylo v litoměřické diecézi během Noci kostelů otevřeno 169 kostelů, kaplí a modliteben, napočítáno v nich bylo na 25 tisíc návštěvnických vstupů.