Přípravy na Vánoce vrcholí

Milena Davídková 22.prosince 2019

Ve většině kostelů vrcholí před 24. prosincem přípravy na vánoční svátky. V mnoha farnostech, řeholních komunitách i rodinných společenstvích se v sobotu před čtvrtou nedělí adventní stavěly stromky i připravoval betlém. Nejinak to bylo i v děkanském kostele Všech svatých v Litoměřicích odkud pochází tato minifotoreportáž. Kéž se vše, včetně výzdoby, o letošních Vánocích vydaří podle Boží vůle, aby naše radost z Narození Krista nebyla ničím pokažena.

21. prosince 2019, kostel Všech svatých, Litoměřice

 Foto: Martin Davídek