Přísaha před převzetím úřadu obhájce manželského svazku

Dominik Faustus 23.září 2022

Ve čtvrtek 22. září 2022 složil R.D. Doc. JUDr. Miroslav Černý, Ph.D., JU.D. v kapli Boží lásky v rezidenci litoměřického biskupa přísahu před převzetím úřadu obhájce manželského svazku (defensor vinculi) v Diecézním soudu litoměřické diecéze. Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant jej ustanovil za člena litoměřického Diecézního soudu, aby zde vykonával tuto funkci. Součástí aktu přísahy je i vyznání víry předepsaným způsobem před diecézním biskupem a svědky. Ať je tedy nový defensor vinculi Diecézního soudu litoměřické diecéze ve svém úřadu provázen Duchem Božím.

Čtvrtek 22. září 2022, kaple Boží lásky v biskupské rezidenci, Litoměřice

Foto: Martin Davídek