Přivítání nového děkana v Lounech

Dominik Faustus 21.března 2023

4. postní neděli 19. března 2023, zvanou také radostná neboli Laetare, v kostele sv. Mikuláše přivítala lounská farnost svého nového děkana, R.D. Lukáše Hrabánka. Jménem otce biskupa jej do úřadu uvedl kanovník a osobní arciděkan R.D. Werner Horák.

Neděle 19. března 2023, kostel sv. Mikuláše, Louny

Foto: Jiří Vopálenský