Proběhlo podzimní setkání pastoračních asistentů v Litoměřicích

Dominik Faustus 16.listopadu 2022

Ve středu 16. listopadu 2022 se v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích konalo setkání pastoračních asistentů, působících v západní oblasti litoměřické diecéze. Setkání začalo v 10 hodin bohoslužbou v kapli Nejsvětějšího Srdce Páně, kterou celebroval generální vikář Mons. Martin Davídek. Mše svatá byla obětována za pastorační asistenty, jejich rodiny a spolupracovníky. Od 11 hodin se v přednáškovém sále konalo školení diecézního správce IT technologií Ing. Tomáše Jakoubka na téma bezpečnosti v internetovém prostředí. Následoval příspěvek personálního pracovníka biskupství pana Vladimíra Kopřivy, který zodpověděl otázky týkající se jeho působnosti, na závěr vystoupil generální vikář s tématem datových schránek. Setkání bylo zakončeno společným obědem v Biskupském pivovaru.

Středa 16. listopadu 2022, Diecézní dům kardinála Trochty, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus