Probošt katedrální kapituly Jiří Hladík oslavil životní jubileum

Karel Pech 9.prosince 2013

děkovná mše svatá, 60. narozeniny probošta katedrální kapituly J. M. can. Jiřího Hladíka O. Cr. (slavnosti se účastnil sídelní litoměřický biskup Jan Baxant, generální vikář litoměřické diecéze Stanislav Přibyl, kanovníci litoměřické katedrální kapituly a řeholní kněží Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou s velmistrem Josefem Šedivým. Mezi pozvanými hosty byl Jindřich Forejt, ředitel hradního protokolu Kanceláře prezidenta republiky), 7. prosince 2013, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice