Prodloužení výstavy: Krušnohoří / Erzgebirge – Umění pozdního středověku

Milena Davídková 13.dubna 2021

134856

KRUŠNOHOŘÍ / ERZGEBIRGE – UMĚNÍ POZDNÍHO STŘEDOVĚKU

5. února 2021 – 29. května 2021

Oblastní muzeum v Chomutově, starobylá radnice, náměstí 1. máje 1, Chomutov, výstavní sál

Otevírací doba: Út–Pá 9–17 hod., So 13–17 hod.

Autorka a kurátorka výstavy: Jitka Šrejberová

Výstava pořádaná Ústeckým krajem ve spolupráci s Oblastním muzeem v Chomutově ve  dnech 5. února 2021 až 18. dubna 2021 je stěžejním výstupem česko-německého přeshraničního projektu Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří, r. č. 100289027, financovaného z Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020.

Záměrem výstavy je představit výsledky projektu na české straně a spolupráci mezi Ústeckým krajem a Vysokou školou výtvarných umění Drážďany (Hochschule für Bildende Künste Dresden). Společné česko-německé aktivity a výměna poznatků a zkušeností jsou zaměřeny na vědecký výzkum, záchranu a propagaci kulturního dědictví z období pozdního středověku v krušnohorské hornické oblasti. Projekt tak vznikl a do roku 2019 probíhal jako podpora česko-německého úsilí o zápis Hornického regionu Krušnohoří / Erzgebirge na Seznam světového dědictví UNESCO. Výstava je zaměřena na umělecký vývoj česko-saského pomezí v době největšího rozmachu krušnohorské těžby. Zdejší pohyblivá hranice nijak nebránila intenzivní kulturní výměně a na poli vizuálního umění se prakticky ztrácí. Kulturní a ekonomické propojení české a saské strany hraničních hor tak dokládá význam jednotné Evropy a společného evropského prostoru.

Ústředním symbolem vzájemné česko-německé spolupráce se stalo tondo sv. Anny Samotřetí ze sbírky Oblastního muzea a galerie v Mostě, restaurované na Vysoké škole výtvarných umění Drážďany. Řezba původně tvořila výzdobu svorníku klenby severní předsíně děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. Kostel sám je pojítkem severozápadních Čech se saským Krušnohořím, neboť odtamtud k jeho stavbě a výzdobě přicházeli nejen umělci a řemeslníci, ale také nemalá finanční podpora na jeho vybudování.

Autorka a kurátorka výstavy: Jitka Šrejberová
Výtvarné řešení výstavy: Pavel Koch
Kontakt pro novináře: hladka.e@kr-ustecky.cz; eva-hladka@seznam.cz;
Výstava je zpřístupněna virtuální prohlídkou.

Další informace a doprovodné programy k výstavě:
www.kr-ustecky.cz; www.muzeumchomutov.cz; www.muzeummost.cz