Program Národní pouti kněží Velehrad 2013

Jana Michálková 7.března 2013

Program Národní pouti kněží Velehrad 2013Aktualizováno. Bližší informace o programu Národní pouti kněží na Velehradě, která se bude konat ve dnech 15. - 17. dubna 2013, naleznete zde.

 

Pondělí 15. dubna
12:00 - oběd
14:00 - 17:00 program (přednášky, workshopy)

 • P. Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D. - téma Současné otazníky křesťanské etiky
 • P. Vojtěch Kodet, Th.D., O.Carm. - téma Tajemství eucharistie
 • PhLic. Kateřina Lachmanová, Th.D. - téma Jak rozlišit podstatné od nepodstatného (Jak přežít ve službách církve)
 • P. doc. Josef Hřebík, Th.D., S.S.L. - téma Žalmy jako modlitba církve

18:00 - večeře
20:00 - 21:30 Očištění se pro den víry, vděčnost za dar povolání ke kněžství
kombinovaný program (adorace, kající bohoslužba, svědectví)

Úterý 16. dubna

od 7:00 - snídaně, průběžně možnost svátosti smíření
8:00 - slavnostní Ranní chvály
8:30 - 9:15 - program v bazilice (přednáška)

 • P. Marko Ivan Rupnik SJ - téma Misie v dnešním světě

10:00 - mše svatá
12:00 - oběd
15:00 - 16:30 program (přednášky, workshopy)

 • br. Yves Maria Samuel Lauras OCSO - téma Hledání kněžské identity
 • P. ThLic. Jan Kotas S.L.L. - téma Slavení liturgie po II. vatikánském koncilu
 • P. ThLic. David Bouma, Th.D. - téma Hlásání evangelia v pohanském prostředí
 • P. doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D. - téma Cyrilometodějská mise
 • Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D. - téma Jak vypadá dnešní evangelizace v univerzitním prostředí
 • Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D. - téma Majetkové vyrovnání s církvemi
 • prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc. - téma Dorůstání ke zralosti v kněžské profesi

17:00 - bohoslužba vyslání
18:00 - večeře
19:30 - 22:00 alternativní programy (koncert, film, diskuse, ročníková setkání...)

Středa 17. dubna
od 7:00 - snídaně
8:00 - Ranní chvály / nabídka slavit společně mši svatou (kaple Stojanov/ bazilika)
9:00 - 11:30 program (jednotné přednášky - kaple Stojanov)

 • ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, Th.D. - téma Současné problémy křesťanského manželství
 • P. Angelo Scarano, Th.D., S.S.L. - téma Starší syn z Lk 15

12:00 - oběd