Prohlášení Biskupství litoměřického, reagující na dopis pana Holého, resp. na situaci ve škole v Bohosudově

Biskupství litoměřické, jako zřizovatel Biskupského gymnázia, Základní a Mateřské školy v Bohosudově s politováním sleduje obavy a reakce některých občanů města Krupky reagující na  rok starý případ, který se stal na naší církevní škole, a vydává k tomu toto prohlášení:

V roce 2022 byl na této škole odhalen případ zneužívání žákyň a studentek jedním ze zaměstnanců školy.

Ředitelka školy Mgr. Jana Pucharová, okamžitě, kdy se o tomto problému dozvěděla, informovala o celé záležitosti zřizovatele školy a Polici ČR.

Během necelých 48 hodin bylo proti tomuto zaměstnanci zahájeno trestní stíhání a následně byl obžalován.

Dotyčná osoba již nepřekročila práh školy a s okamžitou platností byla propuštěna ze zaměstnaneckého poměru.

Na základě těchto skutečností začala škola nejen s poškozenými dívkami, ale i s ostatními žáky intenzivně pracovat v rámci psychologické intervence. O celém případu a situaci na škole ihned jednala Rady školy i Školská rada. Zástupci rodičů dětí byli informování prostřednictvím tiskového prohlášení vyvěšeného na webových stránkách školy. Kdykoliv mohl kterýkoliv žák školy, rodič nebo pedagog osobně celou věc konzultovat s paní ředitelkou Mgr. Janou Pucharovou.

Celou tuto velmi bolestnou záležitost, včetně poskytování informací veřejnosti, vedení školy řešilo a koordinovalo se zřizovatelem školy, s policií, právníky a s dalšími odborníky tak, aby při veškerém zájmu médií a veřejnosti nebyly poškozeny zájmy a soukromí poškozených dětí. Jisté informační embargo vyžadovala i Policie ČR s ohledem na probíhající vyšetřovaní viníka, a to tak aby toto vyšetřování nebylo mařeno.

Je možné, že tento postup mohl v některých lidech vzbudit dojem, že se celá situace řeší záměrně ve skrytu, že se, jak se říká „vše zametá pod koberec“. Ale pravdou je, že hlavním zájmem všech bylo chránit důstojnost, bezpečí a soukromí obětí, žáků a studentů, kteří tuto školu navštěvují a kterých se nezdravý a někdy i bulvární zájem médií mohl negativně dotknout.

V těchto dnech světská spravedlnost odsoudila obžalovaného pedagoga k trestu odnětí svobody, a znovu v této souvislosti vyvstala celá řada otázek ohledně správného postupu školy a jejího vedení. Vznikly i obavy některých občanů Krupky, zdali se tato situace nebude opakovat, zdali jsou děti na této škole v bezpečí.

V tomto směru chceme uklidnit všechny rodiče dětí, které školu v Bohosudově navštěvují, ale také pedagogy a ostatní obyvatele Krupky, že rozhodně stojíme za postupem a jednáním paní ředitelky Mgr. Jany Pucharové, a to nejen v době, kdy celou krizovou situaci aktuálně řešila, ale i v následujících dnech a týdnech, kdy s velikou empatií a odborností ona a celý její pedagogický sbor s dětmi pracovala a citlivě a bezpečně je provedla touto těžkou dobou.

Neshledali jsme ze strany vedení školy žádné pochybení, ačkoliv se některá média v tomto směru vyjadřovala opačně, ale nepravdivě.

Naopak, jsme přesvědčení, že paní ředitelka Jana Pucharová, vedení školy i celý pedagogický sbor postupovali správně, všichni mají naši podporu nejen v této kauze, ale i v práci, kterou po dlouhé roky odvádějí v té nejlepší kvalitě, s maximálním úsilím a naprosto v souladu s principy křesťanské morálky.

Nemůžeme a nebudeme akceptovat požadavky některých lidí na odvolání ředitelky a vedení školy z jejich funkcí, protože k tomu není jediný důvod. Naopak, právě v této těžké chvíli, která se nestala jejich vinou, prokázali svou nespornou morální kvalitu, osobní odpovědnost a profesionální odbornost. A to si zaslouží náš dík a uznání.