Prohlášení ČBK k otázce tzv. Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve

Irena Sargánková, tisková mluvčí ČBK 22.ledna 2010

Prohlášení ČBK k otázce tzv. Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církveBiskupové reagovali na dotazy věřících ohledně tzv. Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve následujícím prohlášením.

 

Prohlášení ČBK k otázce tzv. Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve

Byli jsme informováni o skutečnosti, že se někteří věřící setkali se žádostí, aby vstoupili do tzv. Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve. Má se tak zajistit potřebný počet podpisů k jejímu zaregistrování na Ministerstvu kultury v České republice.

Sdělujeme, že tato tzv. církev není v jednotě s papežem. Je vedena bývalým knězem olomoucké arcidiecéze Antonínem Dohnalem, který se stal baziliánským řeholníkem se jménem Eliáš. Z řeholní společnosti byl však pro neortodoxní názory a neposlušnost vyloučen. Žije na Ukrajině, kde se spolu se skupinou svých stoupenců prohlásili za biskupy, v důsledku čehož byli exkomunikováni.

Jejich jednání hrubě poškozuje církev a její jednotu, proto vyzýváme věřící, aby tyto a podobné aktivity jednoznačně odmítli.