Prohlášení litoměřického biskupa Jana Baxanta

Jana Michálková 16.prosince 2012

Prohlášení litoměřického biskupa Jana BaxantaProhlášení Mons. Jana Baxanta, biskupa litoměřického, v souvislosti s tragédií, která se stala v pátek 14. prosince 2012 na základní škole Sandy Hook v americkém Newtownu.

 

Vážení přátelé, kteří nesete nelehké břemeno odpovědnosti za výchovu dětí a mládeže, drazí rodiče, učitelky a učitelé, kněží a duchovní správcové,

 

v uplynulých dnech mnou a jistě vámi všemi otřásla tragedie v americké škole. Dvě desítky malých dětí, dívek a chlapců se svými učiteli zahynuly pod palbou vlastně ještě mladého člověka... Hrůzná událost, a žel, není první, bolestně zasáhla celý svět uprostřed doby adventní, před Vánocemi, v citlivém čase očekávání slavnosti Narození Páně. Vyjadřuji americkému lidu, plačícím rodičům a sourozencům zabitých dětí a zarmouceným rodinám zastřelených vyučujících, hlubokou soustrast s příslibem modlitby za nevinné oběti a zdrcené pozůstalé. Vím, že zvláště učitelky a učitelé ve chvíli ohrožení dětí ve třídě, se právě oni stávají prvními terči útoku. Nicméně toto neštěstí mě přivádí k vážnému zamyšlení. Jsem totiž přesvědčen o tom, že i tato ničivá událost musela mít své kořeny a svého původce.

My všichni jsme vyrostli v evropském prostoru naší české země i díky významnému působení židovství a křesťanství. Obojí náboženská a kulturní tradice Starého i Nového zákona, mluví o možnosti vlivu zla na jakoukoliv lidskou bytost, a to nejen ve smyslu neurčitého působení zlé a ničivé síly. Za zlým vlivem stojí osobně ten, který je Zlý, ďábel, démon, satan. Biblická upozornění na přítomnost Zlého a jeho rafinované působení mezi lidmi nesledují jakési strašení lidí, dětí i dospělých, ale vyzývají nás, abychom rázně už v zárodku odmítali i zlé myšlenky, nápady, tím spíše činy, neboť náš vlastní život a životy našich blízkých mohou smrtelně ohrozit. Zlému totiž nejde o časné a věčné dobro našich drahých a dobro naše, ale jeho hlavním úmyslem je záhuba lidí, nešťastný osud, v němž se sám navždy už nalézá.

Jak, drazí přátelé, mám vnímat organizaci a provádění např. Mikulášských besídek ve školách, a i ve školkách pro malé děti a adventních veselic na hlavním městském náměstí, když se to vše snad i záměrně plánuje jako zábavy čertů, ďábelské slavnosti? To už není jen hra a neškodné pobavení. Nemohu mlčet, přihlížet a jen kritizovat. Musím nesouhlasit a protestovat. Současně však i posilovat a povzbuzovat vás všechny, milí přátelé, kteří o šťastný život dětí a mládeže, jejich dospívání a budoucnost, doslova bojujete i za cenu zesměšnění.

Proto se s prosbou obracím především na vás všechny, kteří nesete nelehké břemeno odpovědnosti za výchovu dětí a mládeže, drazí rodiče, učitelky a učitelé, kněží a duchovní správcové: spojme své síly a dobré úmysly, postavme se zlu, odstraňme všechno, co nás dělí, a s věrností Bohu, skutečnému Pánu, svým vlastním životem, statečně, neohroženě a neúnavně dávejme dobrý příklad nedospělým a dospívajícím. Žehnám vám všem ze srdce.

 

Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický