Prohlášení litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta

Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický 31.ledna 2011

Prohlášení litoměřického biskupa Mons. Jana BaxantaProhlášení litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta k věci Římskokatolické farnosti Trmice.

 

O trmické farnosti se v současné době mluví dosti často. Pravdivá je ta skutečnost, že co do majetkové podstaty je farnost v insolvenčním řízení. Je to v současné době jediný možný zákonný postup, jak uspokojit věřitele. Protože je celá věc pod soudním režimem, nelze z důvodu nebezpečí ovlivňování soudu do ní ze strany Biskupství litoměřického zasahovat jakýmkoliv komentářem. Farní trmické společenství křesťanů se svým duchovním správcem žije dál a společně s vedením diecéze hledá optimální řešení pro přítomnost i budoucnost. Další informace v této věci je kompetentní podávat pouze insolvenční správce.