Prohlídky v poutní bazilice minor ve Filipově

Klára Mágrová, ŘKF Rumburk a Jiříkov 28.srpna 2015

Prohlídky v poutní bazilice minor ve Filipově Prohlídky baziliky ve Filipově probíhají až do 31. října 2015 od středy do neděle, vstup na prohlídku je volný.

 

Prohlídky poutního kostela Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově se konají do 31. října od středy do soboty od 10.00 do 17.00 hodin a v neděli od 13.00 do 17.00 hodin. Vstup je volný.

Komentované prohlídky, které připravila zdejší farnost, jsou určeny českým i německým poutníkům a turistům. Zazní při nich podrobnosti o historii zjevení Panny Marie ve Filipově dne 13. 1. 1866, zázračném uzdravení Magdaleny Kade (leden 2016 - 150. výročí zjevení P. Marie) a architektonickém významu poutního kostela. Poutníci zde najdou prostor pro ztišení a modlitbu.

Poutní kostel ve Filipově spravuje Římskokatolická farnost Jiříkov. Mše svaté tu probíhají pravidelně v neděli od 10.30 hodin, každého 13. dne v měsíci od 10.30 hodin a každou 1. sobotu v měsíci od 10.30 hodin. Eucharistická adorace se koná 1. sobotu v měsíci od 9.30 hodin.

Tuto neděli - 30. srpna - zde zazní poslední letošní festivalový varhanní koncert (Mezinárodní festival Varhanní duchovní hudba ve Filipově 2015). K filipovským varhanám usedne varhaník Jaroslav Tůma, který si ke spolupráci přizval perkusionistu a multižánrového umělce Alana Vitouše.

 

Poutní kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově je jedním ze šesti poutních míst ve Šluknovském výběžku. Zdejší poutní kaple vznikly v průběhu 17. až 19. století a jsou spojeny s úctou k Panně Marii a utrpení Ježíše Krista. Vedle mariánských poutních kaplí jsou v regionu Šluknovska velmi početně zastoupeny křížové cesty. Historii poutních kaplí a křížových cest připomíná Expozice církevního umění Šluknovska, která je celoročně přístupná ve vstupní budově mariánského poutního místa Loreta Rumburk.

 

 

Prohlídky poutní baziliky ve Filipově v roce 2015:

24. 1. - 31. 3. 2015, sobota 10.00-16.00 h. a neděle 13.00-16.00 h.

1. duben - 31. říjen 2015, středa-sobota 10.00-17.00 h., neděle 13.00-17.00 h.

Kontakt průvodce: +420 739 905 907, jirikovrkv@seznam.cz

Mše sv.: neděle od 10.30, každý 13. den v měsíci od 10.30 h. a každá 1. sobota v měsíci od 10.30 h.

Eucharistická adorace: 1. sobota v měsíci od 9.30 h.

www.poutni-mista-sluknovsko.cz