Projekt Křesťanské Vánoce

Hana Klára Němečková 26.listopadu 2012

Projekt Křesťanské VánoceProjektu Křesťanské Vánoce, jehož oficiální web byl spuštěn 19. listopadu 2012, se z litoměřické diecéze účastní zatím jedna farnost, Dlouhý Most.

 

Projekt Křesťanské Vánoce vznikl v brněnské diecézi po pětileté pozitivní zkušenosti brněnských farností s akcí „Betlémy. Smyslem projektu je přiblížit duchovní poselství Vánoc nejširší veřejnosti a umožnit zájemcům bezplatnou návštěvu kostelů, modliteben a betlémů.

K zapojení se do projektu jsou zvány všechny farnosti a sbory na území České republiky z církví, které jsou členy nebo přidruženými členy Ekumenické rady církví ČR. Úkol koordinace přijalo Biskupství brněnské, které v součinnosti s křesťanskými společenstvími také zajišťuje společnou propagaci jednotným vizuálním stylem. Záštitu nad projektem převzal brněnský biskup Vojtěch Cikrle.

Přihlásit se do projektu je možné v sekci Informace na internetových stránkách http://www.krestanskeVanoce.cz, spuštěných 19. listopadu 2012. Plné zprovoznění se plánuje na 1. prosince 2012.

 

Stránku patřící Programu Křesťanských Vánoc 2012 farnosti Dlouhý Most najdete zde.