Projekt Křesťanské Vánoce 2019

Milena Davídková 9.prosince 2019

Již od roku 2012 se mohou farnosti v celé České republice připojit k projektu Křesťanské Vánoce. V době internetu, chytrých telefonů a všeobecného používání těchto technických vymožeností, umožňuje webový portál www.krestanskevanoce.cz získat široké veřejnosti velmi rychle potřebné informace o adventním a vánočním dění ve farnostech (např. o bohoslužbách, koncertech, žehnání adventních věnců, rozsvěcení stromu nebo o betlémech v kostelích).

Pro ty, kteří již využívají projekt Noc kostelů, nebude způsob přihlašování do projektu Křesťanské Vánoce neznámý. Přihlásit svoji farnost může duchovní správce. V jedné přihlášce lze přihlásit více kostelů, pokud je spravuje stejný duchovní správce a mají společnou kontaktní osobu a editora. Pokud se přihlašujete poprvé, obdržíte své ID a přihlašovací údaje při prvním přihlášení. Poté již můžete zadat (i průběžně přidávat či editovat) informace, které chcete, aby byly veřejnosti přístupné. Můžete připojit fotografie vašeho kostela, betlému, napsat program s časy bohoslužeb v době adventu a Vánoc.

Doba adventní a vánoční přivádí do kostelů nejen ty, kteří navštěvují kostely v průběhu celého roku, ale také ty, kteří by do těchto míst jindy nepřišli. Projekt Křesťanské Vánoce přináší přímé pozvání, umožňuje vstoupit a pochopit každému pravý smysl křesťanských Vánoc, kterým je narození Ježíše Krista Spasitele. Podělte se o společnou radost z Jeho příchodu s více lidmi…


Pravidla projektu Křesťanské Vánoce

Smysl projektu

Základní myšlenkou tohoto projektu je přiblížit co nejširší veřejnosti duchovní poselství křesťanských Vánoc možností navštívit betlémy a tematické programy, které nabízejí během adventu a vánoční doby křesťanské farnosti a sbory.

Principy

Ekumenicky

Představení křesťanských Vánoc umožní spolu s katolickou církví křesťanské církve, které jsou členy Ekumenické rady církví.

Dobrovolně

Přiblížení Vánoc široké veřejnosti je založeno na dobrovolné spolupráci křesťanských farností, sborů, církevních obcí, řádů a dalších křesťanských církevních společenství, která se mohou k akci připojit.

Zdarma

Betlémy, kostely a modlitebny lze navštívit bezplatně.

Koordinace

Přiblížení křesťanských Vánoc začíná adventní přípravou a vrcholí dobou Vánoc. Úkol zajistit koordinaci přijalo Biskupství brněnské a v součinnosti s křesťanskými společenstvími zajišťuje společnou propagaci jednotným vizuálním stylem.