Projekt Křesťanské Vánoce 2021

Milena Davídková 9.prosince 2021

Již od roku 2012 se mohou farnosti v celé České republice připojit k projektu Křesťanské Vánoce. V době internetu, chytrých telefonů a všeobecného používání těchto technických vymožeností, umožňuje webový portál www.krestanskevanoce.cz získat široké veřejnosti velmi rychle potřebné informace o adventním a vánočním dění ve farnostech (např. o bohoslužbách, koncertech, žehnání adventních věnců, rozsvěcení stromu nebo o betlémech v kostelích).

Pro ty, kteří již využívají projekt Noc kostelů, nebude způsob přihlašování do projektu Křesťanské Vánoce neznámý. Přihlásit svoji farnost může duchovní správce.V jedné přihlášce lze přihlásit více kostelů, pokud je spravuje stejný duchovní správce a mají společnou kontaktní osobu a editora. 

Přihlášku najdete na krestanskevanoce.cz/prihlaskakostely

Pokud se přihlašujete poprvé, obdržíte své ID a přihlašovací údaje při prvním přihlášení. Poté již můžete zadat (i průběžně přidávat či editovat) informace, které chcete, aby byly veřejnosti přístupné. Můžete připojit fotografie vašeho kostela, betlému, napsat program s časy bohoslužeb v době adventu a Vánoc.

Doba adventní a vánoční přivádí do kostelů nejen ty, kteří navštěvují kostely v průběhu celého roku, ale také ty, kteří by do těchto míst jindy nepřišli. Projekt Křesťanské Vánoce přináší přímé pozvání, umožňuje vstoupit a pochopit každému pravý smysl křesťanských Vánoc, kterým je narození Ježíše Krista Spasitele. Podělte se o společnou radost z Jeho příchodu s více lidmi…

Aplikace Průvodce adventem 2021 

163089Aplikace Průvodce adventem 2021 nabízí inspirativní pohledy pro adventní dny. V letošním roce je možné ji stáhnout i v plné verzi pro iOS. Můžete zdarma stáhnout na Google Play nebo App Store. Pro jednoduché stažení můžete využít QR kódy, první je pro zařízení s operačním systémem Android a druhý pro zařízení s operačním systémem iOS.

Aplikace je určena těm, kteří chtějí prožít advent v blízkosti Božího slova. Každý den předkládá tři záložky:

1) Záložka Písmo nabídne všechna nezkrácená biblická čtení, která se tento den čtou při liturgii.

2) Texty v záložce Průvodce adventem obsahují několik veršů z Božího slova; myšlenky různých autorů: papež František, emeritní papež Benedikt XVI., Gregory Boyle, Vojtěch Cikrle, John Eldredge, Alexandr Flek, Nicola Gori, Anselm Grün, Dominik Chmielewski, Thomas Leoncini, Albino Luciani, Anthony de Mello, Éric de Moulins-Beaufort, Josef Petr Ondok, Štěpán Smolen, Martin Steffens, Tomáš Špidlík, Marek Orko Vácha. Třetí text nabízí jednu z cest, kudy se v meditaci můžeme vydat.

3) Záložka Modlitba doplňuje předchozí texty modlitbami od různých autorů.

Citace jsou použity s laskavým svolením vydavatele: Biblion, Biskupství brněnské, Cesta, Dobrovský s.r.o., Karmelitánské nakladatelství (KNA), Kartuziánské nakladatelství, Kněžský seminář sv. Gorazda, Návrat domů, Paulínky, Portál, Trinitas.

Pravidla projektu Křesťanské Vánoce

Smysl projektu
Základní myšlenkou tohoto projektu je přiblížit co nejširší veřejnosti duchovní poselství křesťanských Vánoc možností navštívit betlémy a tematické programy, které nabízejí během adventu a vánoční doby křesťanské farnosti a sbory.

Principy
Ekumenicky
Představení křesťanských Vánoc umožní spolu s katolickou církví křesťanské církve, které jsou členy Ekumenické rady církví.
Dobrovolně
Přiblížení Vánoc široké veřejnosti je založeno na dobrovolné spolupráci křesťanských farností, sborů, církevních obcí, řádů a dalších křesťanských církevních společenství, která se mohou k akci připojit.
Zdarma
Betlémy, kostely a modlitebny lze navštívit bezplatně.

Koordinace
Přiblížení křesťanských Vánoc začíná adventní přípravou a vrcholí dobou Vánoc. Úkol zajistit koordinaci přijalo Biskupství brněnské a v součinnosti s křesťanskými společenstvími zajišťuje společnou propagaci jednotným vizuálním stylem. 

Kontakt na koordinátorku pro litoměřickou diecézi: M. Davídková, e-mail: krestanskevanoce@dltm.cz