Projekt „Za varhanami kostelů litoměřické diecéze“ byl úspěšně zahájen

Jana Michálková, s využitím textu Mgr. Radka Rejška 24.června 2013

Projekt „Za varhanami kostelů litoměřické diecéze“ byl úspěšně zahájenDiecézní organolog Radek Rejšek zahájil projekt „Za varhanami kostelů litoměřické diecéze“, jenž má představit ohrožené cenné varhany naší diecéze. První prezentace památných varhan, které jsou v neutěšeném stavu a potřebují pomoc, se konala v sobotu 22. června 2013 v kostele sv. Jana Křtitele v Újezdu pod Troskami.

 

Diecézní kampanolog a organolog Mgr. Radek Rejšek zahajuje v letošním roce dlouhodobý projekt nazvaný Za varhanami litoměřické diecéze, jehož smyslem je uvést v širší známost nejen mezi našimi věřícími a farníky, ale i „pouhými obdivovateli církevních památek a chrámové hudební kultury památné varhany v našich kostelech, které jsou z nějakého důvodu ohrožené. „Cílem setkání přímo u památných nástrojů, kterých bude v každém roce několik, je seznámit veřejnost s vesměs neutěšenou situací historických varhan na kůrech našich kostelů v obecné rovině a probudit zájem o řešení situace konkrétního nástroje, u něhož setkání proběhne. Jednotlivé akce se uskuteční přímo na kůrech kostelů u varhan a jejich součástí bude prohlídka nástrojů, předvedení jejich zvukových možností, prohlídka vnitřku, popularizační přednáška o jejich historii, nastínění řešení konkrétních problémů, malý koncert - pokud budou varhany v hratelném stavu - a diskuse. Zájemci o varhanní hru si ji budou moci pod dozorem fundovaného varhaníka i vyzkoušet. Stav některých nástrojů vyžaduje již rychlé řešení, jinak hrozí jejich zánik. Proto je seznámení s problematikou a možnostmi získání prostředků na zachování našich památných varhan a jejich záchrany prvořadým smyslem tohoto projektu, říká autor projektu Radek Rejšek.

První z prezentací ohrožených varhan probíhala tuto sobotu v odpoledních hodinách v kostele sv. Jana Křtitele v Újezdu pod Troskami. Varhany na kůru zdejšího kostela (viz foto) jsou dílem albrechtického varhanáře J. Predigera, který je postavil v r. 1870.

„Prezentace varhan v Újezdu pod Troskami měla úspěch. Přišlo víc lidí, než jsme spolu s jáhnem Hrubým očekávali, a odpoledne se skutečně vydařilo. Myslím, že se alespoň několik lidí zamyslelo, a snad i sbírky na obnovu kostela budou bohatší o příspěvky těch, kdo zřejmě pochopili. Výsledek akce v Újezdě mě naplnil mírným optimismem. Snad i nadále to bude podobné, řekl Radek Rejšek.

 

Další ze setkání s ohroženými cennými varhanami, plánovaných pro kalendářní rok 2013:

Sobota 6. července - Bozkov

Kůr poutního kostela Navštívení Panny Marie bude zpřístupněn od 10.00 hodin po dobu asi jedné hodiny, kdy budou velmi vzácné varhany, které patří k nejohroženějším v diecézi, předvedeny s výkladem a reprodukovanými ukázkami podobných nástrojů téhož stavitele (J. Prediger z Albrechtic, 1852).

 

Pátek 16. srpna - Liběšice u Litoměřic

Kůr farního kostela Nanebevzetí Panny Marie bude zpřístupněn v čase 14.00 až 17.00 hodin (konec není stanoven pevně), program bude řešen podle zájmu zúčastněných. Dnes již značně zchátralé cenné varhany jsou dílem varhanářské dílny Tauchmannových (po roce 1800).

 

Neděle 1. září - Bezděz

Kůr farního kostela sv. Jiljí bude zpřístupněn bezprostředně po slavné poutní mši svaté, která začíná v 10.00 hodin. Na historické varhany postavené v r. 1760 žitavským varhanářem J. G. Tamitiem bude doprovázena liturgie, po jejímž zakončení (zhruba v 11.00 hodin) se uskuteční prezentace těchto vzácných varhan (doba trvání akce: přibližně jedna hodina).

 

O projektu jsme informovali v květnovém čísle diecézního časopisu Zdislava (2013/05, str. 22). Podrobnosti najdete v dalších číslech Zdislavy.