Projekt Živý dům navštívili zástupci litoměřické diecéze

Milena Davídková 25.června 2021

Ve středu 23. června 2021 navštívil generální vikář Mons. Martin Davídek a diecézní ekonom Ing. Miloš Kuba sociální projekt teplické komunity salesiánů s názvem Živý dům. Při setkání byly projednávány možnosti spolupráce a podpory ze strany litoměřického biskupství. Projekt Živý dům je budova v Teplicích - Trnovanech. Po dokončení rekonstrukce se do něj přestěhuje středisko pro děti a mládež, sociálně - aktivizační služba pro rodiny, komunita salesiánů a některé farní aktivity.

Více informací lze nalézt v odkazu: www.salesianiteplice.cz/stredisko/zivy-dum

23. června 2021, Živý dům, Teplice-Trnovany

Foto: Martin Davídek, Robert Kotyšan