Prosba o podporu pro Pouť mládeže do Svaté země

Milena Davídková 16.února 2020

Milí přátelé,

obracím se na Vás s prosbou o podporu Poutě mládeže litoměřické diecéze do Svaté země, která se uskuteční 16. 3. - 24. 3. 2020. Touto iniciativou odpovídáme na touhu mladých lidí z naší diecéze putovat společně na místa, kde se může posílit jejich víra i vzájemné vztahy.

Pokud se Vám zdá tato snaha o podporu křesťanské formace mládeže smysluplná, můžete na pouť přispět dvěma cestami:

1) buď přímo na účet spolku MATĚJ z. s. - číslo účtu  2001162000/2010, variabilní symbol 777,

2) nebo můžete využít stránky, kterou jsme pro tento projekt založili.

Zde je moje osobní výzva.

Na Váš dar Vám rádi vystavíme potvrzení o daru, které budete moci uplatnit ke snížení daňového základu.

Také můžete naši prosbu poslat lidem v okruhu svých známých, kteří by o podporu takového projektu mohli mít zájem.

V neposlední řadě prosíme o duchovní podporu.

I my na pouti do Svaté země poneseme všechny naše dobrodince ve svých modlitbách


Velké díky za jakoukoli pomoc!

P. Jirka Smolek (referent Diecézního centra pro mládež Biskupství litoměřického a spolku MATĚJ z. s., www.dcml.cz)