Prosincové vikariátní setkání v Mirošovicích

Dominik Faustus 7.prosince 2023

Ve středu 6. prosince se konala společná vikariátní konference vikariátu litoměřického, teplického a ústeckého. Setkání proběhlo v prostoru nově opraveného zámku v Mirošovicích u Bíliny, kde bylo zahájeno mší svatou. Následovala komentovaná prohlídka zámku, modlitba breviáře a poté všichni zúčastnění zasedli k jednacímu stolu. Po zasedání byla konference ukončena společným obědem.

Středa 6. prosince 2023, Mirošovice u Bíliny

Foto: Antonín Fegyveres