Prosincový první pátek v Doksanech

Milena Davídková 5.prosince 2021

Jako každý první pátek v měsíci konala se v kostele Narození Panny Marie v Doksanech 3. prosince 2021 od 20 hodin pouť za nová kněžská a řeholní povolání. Pozvání přijal kněz pražské arcidiecéze R.D. Mgr. Jan Böhm. Koncelebranty byli P. Mgr. Jindřich Zdík Miroslav Jordánek O.Praem. a R.D. Lic. theol. Mgr. Lukáš Hrabánek. Pouť vyvrcholila eucharistickým procesím a svátostným požehnáním.

3. prosince 2021, kostel Narození Panny Marie, Doksany

Foto: archiv farnosti