Provozní oddělení

Úkolem provozního odboru je zajišťovat provoz budovy kurie a biskupské rezidence po stránce technické, materiální, údržby a vykonávání drobných prací nezbytných pro bezproblémový chod objektu.

Provozní odbor zajišťuje bezpečnou provozuschopnost služebních motorových vozidel. Vede evidenci ostatních služebních vozidel litoměřické diecéze.

Zodpovídá rovněž za bezpečnou funkčnost jednotlivých energetických
sítí a kotelny.

Úkolem provozního odboru je zajišťovat úklid objektu biskupství a udržovat v něm pořádek.

 

Vedoucí provozního oddělení

Tomáš Abert

tel.: (+420) 416 707 526

e-mail: abert@dltm.cz