Průběh blahořečení Čtrnácti pražských mučedníků

Vojtěch Mátl, Arcibiskupství pražské 10.října 2012

Průběh blahořečení Čtrnácti pražských mučedníkůPražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP zve společně s Provincií bratří františkánů na slavnost blahořečení Čtrnácti pražských mučedníků, která proběhne při slavné mši svaté v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 13. října 2012 od 10.00 hodin. Předprogram začíná v 9.00 hodin.

 

Hlavním celebrantem bude kardinál Angelo Amato, prefekt Kongregace pro svatořečení. V nakladatelství Paulínky vyšel text novény, na jehož přípravě se podílela řada bratří františkánské provincie.

Čeští a moravští biskupové rovněž zveřejňují dokument shrnující význam beatifikace Čtrnácti pražských mučedníků. Dle rozhodnutí plenárního zasedání ČBK na Velehradě proběhne ve všech diecézích sbírka na pokrytí části nákladů a aktivit spojených s beatifikací, a to následující neděli 7. října 2012.

Arcibiskupský sekretariát v této souvislosti připojuje také několik důležitých organizačních informací pro klérus:

Obecné organizační informace

Parkování pro klérus, asistenci a čestné hosty je zajištěno na Hradčanském náměstí. Prosíme, abyste při parkování respektovali pokyny pořadatelské služby.

Prostory pro strojení kléru v Arcibiskupském paláci budou otevřeny v 8.30 hodin. Liturgický průvod vychází z Arcibiskupského paláce v 9.50 hodin.

Příprava kléru k liturgii

Biskupové, biskupští vikáři, katedrální kapitula a vyšší řeholní představení se k liturgii připraví ve foyer u kaple v prvním patře Arcibiskupského paláce. K liturgii si vezmou vlastní albu, infulovaní mitru simplex.

Kněží a neasistující jáhni se k liturgii připraví v Sále kardinála Berana. K liturgii si koncelebranti vezmou vlastní albu, červenou štolu a purifikatorium. Po skončení slavnostní liturgie jsou všichni kněží i jáhni srdečně zváni do Sálu kardinála Berana v Arcibiskupském paláci k polednímu občerstvení.

Příprava asistence k liturgii: Všichni ministranti se k liturgii připraví v nové sakristii katedrály. Průvod z katedrály k arcibiskupství vyjde v 9.40 hodin, neasistující ministranti proto musí být na místě nejpozději v 9.30 hodin.

Řeholníci a řeholnice

Vchází do katedrály pravým VIP vchodem a obsazují předem vyhrazená místa v přední části katedrály. Řeholníky a řeholnice prosíme, aby svá místa zaujali nejpozději v 9.50 hodin. Parkovat na Hradčanském náměstí mohou pouze ti, kteří mají pozvánku.

Každý návštěvník bohoslužby obdrží brožurku s liturgickými texty a podrobnými organizačními informacemi. V katedrále budou přítomni pořadatelé, kteří rádi poradí v jakýchkoliv organizačních záležitostech a také pracovníci Poutní služby řádu Maltézských rytířů ve stejnokrojích, na které je možno se obrátit v případě zdravotních obtíží.