Průběžné výsledky Tříkrálové sbírky 2010

Jana Michálková 14.ledna 2010

Průběžné výsledky Tříkrálové sbírky 2010Pracovníci Diecézní charity Litoměřice začali tento týden společně se zaměstnanci jednotlivých městských a obecních úřadů rozpečeťovat pokladničky letošní Tříkrálové sbírky. Ve čtvrtek 14. ledna 2010 se sčítala koleda v Litoměřicích. V celkem 24 pokladničkách bylo 45 217 korun.

V ulicích měst a obcí spadajících pod DCH Litoměřice koledovali tříkráloví koledníci v týdnu od 3. do 10. ledna. V pondělí 11. ledna byly rozpečetěny pokladničky v Doksanech, Brozanech nad Ohří a Libochovicích, ve středu 13. ledna v Bohušovicích nad Ohří a ve čtvrtek pak v Litoměřicích. „Celková vykoledovaná částka Diecézní charity Litoměřice je prozatím 85 110 korun. Tato suma však ještě není definitivní, konečná částka bude známa až po rozpečetění poslední pokladničky, tedy přibližně koncem ledna, uvedla pracovnice Diecézní charity Litoměřice Edith Kroupová. 

Všechny vybrané peníze budou odeslány na tříkrálové konto. Určeny jsou na pomoc lidem v nouzi, podporu charitních projektů a část sbírky na humanitární pomoc do zahraničí. 

Průběžné výsledky vykoledovaných částek v litoměřické diecézi jsou k dispozici na webových stránkách Diecézní charity Litoměřice www.dchltm.cz

„V minulém roce vykoledovaná částka v litoměřické diecézi poprvé přesáhla jeden milion korun. Zda se to letos podaří také, se dozvíme po rozpečetění všech pokladniček, dodala Kroupová.