První adventní neděle

Hana Klára Němečková 29.listopadu 2012

První adventní neděleTuto neděli 2. prosince 2012 začíná advent.

 

Ve farnostech a rodinách se budou žehnat adventní věnce a zapalovat na nich první adventní svíce.

V katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích bude nedělní mše sv. v pravidelném čase od 10.00 hodin, sloužit ji bude farář a probošt kapituly J.M. can. Jiří Hladík.

Kromě bohoslužeb např. farnost Dlouhý Most připravuje ve spolupráci s městem od 17.00 hodin program pro rodiny s dětmi (více na farních internetových stránkách). V Ústí nad Labem zase bude pro účastníky obou nedělních mší v 9 a 10.30 hodin přichystán tzv. Farní mls s možností zakoupení domácích sladkostí. Výtěžek z akce bude věnován na podporu studia indické dívky Manjuly v rámci projektu Adopce na dálku (více na www.usti.farnost.cz).

V kostelech naší diecéze zazní v předvánoční době více jak sedm desítek adventních koncertů - toto číslo však jistě není konečné.

 

Každoročním slavením adventní liturgie církev aktualizuje očekávání Mesiáše. Znovu čte a prožívá velké události dějin spásy dnes, tedy v přítomné chvíli. V Ježíšovi je „Boží království velmi blízko, on volá k obrácení a k víře, ale také k bdělosti. V modlitbě křesťan bdí a vyhlíží toho, který je a který přichází. (podle KKC 524, 1095 a 2612; www.pastorace.cz)