První fáze opravy střechy v Lipé

Dominik Faustus 21.ledna 2021

Na konci roku 2020 se kromě dlouhé řady rekonstrukcí ostatních objektů v diecézi podařila také první fáze opravy střechy kostela sv. Bartoloměje v Lipé na Třebenicku. Díky novým konstrukcím, krytině a klempířským prvkům tak nebude zatékat do vstupních prostor a do sakristie této pozdně barokní sakrální stavby. Na rok 2021 se připravuje další fáze obnovy střechy. Na rekonstrukci se finančně podílí Ministerstvo Kultury ČR v rámci programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, Biskupství litoměřické, Obec Třebenice a soukromí dárci.

Prosinec 2020, kostel sv. Bartoloměje, Lipá

Foto: Dominik Faustus