První Májová v Hejnicích

Jana Michálková 3.května 2017

První Májová – mariánská slavnost s českými, polskými a německými poutníky a českými a polskými duchovními. Dar polských poutníků z farnosti Bogatynia - obraz sv. Jana Pavla II. Novokněžské požehnání uděloval R.D. Pavel Michalec. Mše svatá s originálem sošky milostné Panny Marie Hejnické, 1. 5. 2017, kostel Navštívení Panny Marie, Hejnice

Foto: Jana Michálková