První neděle adventní ve farnosti Dlouhý Most

Dominik Faustus 28.listopadu 2022

Fotografie z první neděle adventní 27. listopadu 2022 ve farnosti Dlouhý Most, kde bylo také první svaté přijímání Norberta Olekšáka a Kryštofa Blíny z farnosti Dlouhý Most. Na začátku mše svaté byly požehnány adventní věnce a zapálená první svíce. Mši svatou sloužil administrátor farnosti in spiritualibus a soudní vikář R.D. Dr. Michal Podzimek a jáhenskou službu vykonal Ct.p. Bc. Michal Olekšák, který také oba chlapce na první svaté přijímání připravoval.

Neděle 27. listopadu 2022, kostel sv. Vavřince, Dlouhý Most

Foto: archiv farnosti