První říjnový pátek v Doksanech v roce 2023

Dominik Faustus 7.října 2023

V pátek 6. října 2023 navštívil litoměřický biskup Mons. Jan Baxant Doksany, aby se zde pomodlil spolu se sestrami premonstrátkami a poutníky za nová kněžská a řeholní povolání. Doprovázel jej jako host Mons. Giuseppe Silvestrini z pražské nunciatury. Prvopáteční pouť byla zakončena eucharistickým průvodem a svátostným požehnáním. Na závěr nechybělo, po skončení mše svaté, malé pohoštění pro poutníky. Ať Pán sešle další dělníky na svou vinici.

Pátek 6. října 2023, kostel Narození Panny Marie, Doksany

Foto: Jitka Kindlová