První setkání vikariátních účetních v roce 2021

Dominik Faustus 10.února 2021

Ve středu 10. února 2021 od 10. hodin se v Litoměřicích konalo pravidelné setkání vikariátních účetních. V důsledku epidemiologických opatření se tentokrát přesunulo z biskupské kurie na Dómském náměstí do budovy děkanství Římskokatolické farnosti u Všech svatých v Mostecké ulici, kam je pozval děkan farnosti J.M. can. Józef Szeliga. Zástupkyně diecézního ekonoma Bc. Eliška Kocurová seznámila přítomné s aktualitami a novými úkoly pro letošní rok.

Středa 10. února 2021, budova děkanství ŘKF u Všech svatých, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus