První svaté přijímání v kadaňské farnosti

Dominik Faustus 20.června 2024

V neděli 16. června 2024 zažila kadaňská farnost radostný okamžik, když skupinka dětí - Martin, Matěj, Josefína, Alžběta a Chiara - přistoupila v kadaňském kostele Povýšení svatého Kříže k prvnímu svatému přijímání. Přípravy na tento den začaly již několik měsíců předem. Děti se pravidelně scházely s katechetkou Mgr. Janou Mračníkovou, aby se dozvěděly více o víře, významu svátosti, a aby se mohly připravit na setkání s Ježíšem Kristem v Eucharistii.
Ve slavnostní den byly děti plny očekávání. Děvčátka si oblékla bílé šaty s věnečky a chlapci bílé košile a společně se svými rodinami dorazily do kostela. Při mši svaté, jíž celebroval P. Josef Čermák, byly děti povzbuzeny, aby s radostí přijaly Pána Ježíše do svého srdce, a aby rodiče s dětmi přicházeli ke stolu Páně.
Atmosféra v kostele byla plná naděje a duchovní jednoty. Celé farní společenství se sešlo, aby podpořilo děti v tak důležitém kroku na jejich duchovní cestě. Přijetí Pána Ježíše bylo radostné a pokojné. Po mši svaté následovala oslava, kde si děti užívaly čas se svými rodinami a přáteli. Byla příležitost poděkovat všem blízkým za podporu na této důležité cestě za Kristem.

Neděle 16. června 2024, kostel Povýšení svatého Kříže, Kadaň

Foto: Martin Šíl