První svaté přijímání v Libochovicích

Dominik Faustus 19.května 2024

V sobotu 18. května 2024 se v libochovickém kostele Všech svatých od 10 hodin konala slavnostní mše s udílením svátosti prvního svatého přijímání místních dětí. Mši svaté předsedal místní farář R.D. Lukáš Hrabánek, z jehož rukou během obřadu sedm dětí první svaté přijímání přijalo. Pozvání přijal také bývalý duchovní správce libochovické farnosti a v současné době probošt litoměřické katedrální kapituly u sv. Štěpána J.M. can. Józef Szeliga. Po slavnosti byli přítomní ještě pozváni na agapé ve společenském sále fary.

Sobota 18. května 2024, kostel Všech svatých, Libochovice

Foto: Dominik Faustus