První svaté přijímání v Litoměřicích

Dominik Faustus 2.července 2024

V neděli 23. června 2024 se ve farním kostele Všech svatých v Litoměřicích konala slavnostní mše svatá, během níž dvě děti poprvé přijaly svaté přijímání. Tento významný krok v jejich duchovním životě byl doprovázen radostí a dojetím nejen jejich rodin, ale i celé farní obce.
Mše svatá začala v 9 hodin a byla vedena děkanem farnosti P. Józefem Szeligou, který v kázání zdůraznil význam Eucharistie a připomněl všem přítomným, jak důležitým okamžikem je první svaté přijímání. Obě děti přistoupily k oltáři s pokorou a nadšením.
Po mši následovalo malé občerstvení v prostorách fary, kde mohli všichni přítomní sdílet radost z tohoto výjimečného dne. Rodiče dětí poděkovali všem, kteří pomohli s přípravou tohoto slavnostního okamžiku.

Neděle 23. června 2024, kostel Všech svatých, Litoměřice

Foto: Rainer Bach