První svaté přijímání v Mělníku

Dominik Faustus 21.června 2022

V neděli 19. června 2022 proběhla v chrámu sv. Petra a Pavla v Mělníku Slavnost Těla a Krve Páně, při které k prvnímu svatému přijímání přistoupilo 14 dětí z přidružených farností. Mši svaté předsedal místní duchovní správce P. Jacek Zyzak MS.

Neděle 19. června 2022, chrám sv. Petra a Pavla, Mělník

Foto: Archiv farnosti