První svaté přijímání ve farnosti Jeníkov v roce 2022

Milena Davídková 27.června 2022

V pátek 17. června 2022 se v Lahošti ve farnosti Jeníkov uskutečnila slavnost Božího Těla. V kapličce Panny Marie byla v 16. hodin mše svatá, při ní přistoupili k 1. svatému Přijímání dva chlapci a jedno děvče z Duchcova. Také dva zájemci o křest byli přijati mezi čekatele křtu. Po mši svaté následoval průvod s Božím Tělem k oltářům v obci. V průvodu šli nejprve ministranti, po té družičky, které házením květin vytvářely koberec, po kterém šel kněz s Pánem Ježíšem přítomným v proměněné Hostii k oltářům v obci. V letošním roce byly připraveny 3 oltáře, u kterých se věřící modlili za všechny, kdo zde žijí, a také za potřeby světa. Celým průvodem a mši svatou provázela hudební skupinka, která zahrála na klávesy a kytaru. Velmi potěšující byla velká účast lidu a také 7 krásných družiček.

Táňa Dohnalová

 17. června 2022, Lahošť

Foto: archiv farnosti