První výroční smrti prof. Miroslava Zedníčka

Hana Klára Němečková 18.února 2013

První výroční smrti prof. Miroslava ZedníčkaV úterý 19. února 2013 uplyne rok od smrti R.D. prof. Miroslava Zedníčka. Výroční zádušní mše svatá se bude konat v sobotu 23. února od 15.00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Liběšicích u Litoměřic.

 

Celebrovat ji bude soudní vikář Metropolitního církevního soudu v Praze P. prof. JUDr. Ignác Antonín Hrdina DrSc. O.Praem. spolu s generálním vikářem litoměřické diecéze P. ThLic. Stanislavem Přibylem CSsR. Bohoslužbu hudebně doprovodí litoměřický chrámový sbor. K účasti zve duchovní správa a obec Liběšice.

 

R.D. prof. ThDr. JUDr. Miroslav Zedníček (4. listopadu 1931 Ruda - 19. února 2012 Litoměřice) byl významným českým teologem, právníkem, odborníkem na církevní právo a vysokoškolským pedagogem. Zabýval se především historií církevního práva a postavením ženy v církvi. Přeložil do češtiny z latiny úřední text Kodexu kanonického práva. Od roku 1961 také působil jako výpomocný duchovní v Liběšicích u Litoměřic.