První zájemci chtějí adoptovat píšťaly bozkovských varhan

Jana Michálková 7.srpna 2013

První zájemci chtějí adoptovat píšťaly bozkovských varhanProjekt Adopce píšťal vzácných varhan v Bozkově úspěšně odstartoval. O adopci požádali první zájemci.

 

Prvním adoptivním majitelem píšťaly varhan z kostela Navštívení Panny Marie v Bozkově na Semilsku se stal Petr Šobotník z Prahy. Je prvním zájemcem, který tímto způsobem finančně podpořil projekt na záchranu vzácných bozkovských varhan. Ty jsou v kritickém stavu a bez urychlené pomoci jim  hrozí zánik. Zájem o adopci píšťal mezitím projevili další tři lidé.

Projekt je společným počinem Biskupství litoměřického a Římskokatolické farnosti Bozkov. Zahájen byl na přelomu loňského a letošního roku vyhlášením veřejné sbírky na základě oznámení Krajskému úřadu Libereckého kraje (účet číslo 3286101379/0800), následovalo vydání pexesa „Varhany litoměřické diecéze, v červenci spuštění samostatné webové prezentace (www.varhany-bozkov.eu) a spolu s tím i projektu „Adopce píšťal.

„Projektů, které si zaslouží pozornost, je velké množství, v současné době ovšem patří k nejnaléhavějším právě záchrana varhan v kostele Navštívení Panny Marie v Bozkově, vzácného nástroje z roku 1852 z dílny Josefa Predigera. Na jejich celkovou obnovu je potřeba získat několik milionů korun, což je částka nad finanční možnosti farnosti, říká autorka projektu Kristýna Solničková, fundraiser Biskupství litoměřického.

Pexeso „Varhany litoměřické diecéze je možné zakoupit za 50 Kč na recepci biskupské kurie, ve věži katedrály sv. Štěpána a v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích, dále v kostele Navštívení Panny Marie v Bozkově a uvažuje se i o dalších místech v diecézi, o nich budeme včas informovat. Výtěžek z prodeje pexesa bude použit na záchranu ohrožených varhan v litoměřické diecézi.

Veškeré informace pro zájemce o adopci píšťal a dalších částí varhan v Bozkově jsou uvedeny na internetových stránkách www.varhany-bozkov.eu. „Adoptivní majitel obdrží Adopční listinu a jeho jméno bude zaneseno do pamětní knihy, kterou po dokončení restaurátorských prací umístíme do varhan pro příští generace. Listina může sloužit i jako krásný netradiční dárek ke zvláštním příležitostem, jakými jsou například narozeniny, svatba, výročí, křtiny, biřmování, ukončení školy a podobně, uvedla Kristýna Solničková.

 

Pokud tedy máte zájem podpořit tento projekt, kontaktujte nás, prosím, na adrese:

Biskupství litoměřické
Dómské nám. 9/9
412 88 Litoměřice

Ing. Kristýna Solničková, MBA, fundraiser
(+420) 731 402 553
solnickova@dltm.cz

 

Všem dárcům mnohokrát děkujeme!