První zdigitalizované a on-line přístupné farní kroniky litoměřické diecéze

Mgr. Martin Barus, archivář Biskupství litoměřického 16.července 2012

První zdigitalizované a on-line přístupné farní kroniky litoměřické diecézeDvě farní kroniky z litoměřické diecéze - bočská a turečská – byly digitalizovány a pro veřejnost jsou přístupné on-line. Vyhledat je lze na internetových stránkách digitalizačního projektu Porta Fontium www.portafontium.cz.

 

Jedním ze základních pramenů pro poznání dějin jednotlivých farností jsou farní kroniky, zvané též pamětnice či pamětní knihy. Ty byly (a měly by být) povinně vedeny v každé farnosti. Právě farní kroniky bývají nejčastěji studovanými archiváliemi farní provenience, což logicky klade velké požadavky na jejich ochranu. Vedle vytváření záložních xerokopií se v poslední době uplatňuje zejména jejich digitalizace a následné zpřístupnění na internetu. Takto jednoduše (doslova z obývacího pokoje, bez nutnosti cesty do vzdáleného archivu) je nyní dostupná část farních kronik např. z jižních či východních Čech.

Díky projektu Porta Fontium (Brána pramenů), na němž spolupracují Státní oblastní archiv v Plzni a Generální ředitelství bavorských státních archivů v Mnichově a jehož cílem je zpřístupnit na internetu v digitální podobě klíčové prameny k dějinám západních Čech a přilehlé hraniční oblasti dnešního Bavorka, a to jak z českých, tak i z německých archivů, včetně dokumentů krajanských sudetských sdružení, jsou nyní takovýmto způsobem dostupné i dvě farní kroniky z litoměřické diecéze.

Jedná se o pamětní knihy dvou farností ležících v okrese Karlovy Vary - Boče nad Ohří a Turče (z Radnice, tj. třetí farnosti naší diecéze, jejíž obvod náleží do karlovarského okresu, nejsou bohužel žádné archiválie dochovány). Bočská kronika obsahuje zápisy z let 1739-1930, turečská z let 1824-1939, přičemž retrospektivní záznamy sahají až do konce 18. století. Obě tyto cenné pamětní knihy jsou, stejně jako archivní fondy obou farností, uloženy ve Státním okresním archivu Karlovy Vary na základě depozitní smlouvy mezi Biskupstvím litoměřickým a Státním oblastním archivem v Plzni, jehož je karlovarský archiv organizační složkou. Zmíněné archivní fondy však nadále zůstávají majetkem daných farností a v archivu jsou pouze uloženy ve vhodných podmínkách a pod odborným dohledem jako depositum.

Obě kroniky lze na internetových stránkách digitalizačního projektu Porta Fontium http://www.portafontium.cz/ jednoduše vyhledat pomocí zadání názvu obce a dále již jen jednoduše prohlížet a studovat v uživatelsky velmi příznivém prostředí.

S nadsázkou řečeno, lze v podstatě litovat, že v karlovarském okresu nemá naše diecéze více farností, neboť i jejich kroniky by nyní byly již zdigitalizované a on-line přístupné veřejnosti. V severních Čechách zatím není podobný projekt jako Porta Fontium rozběhnutý, proces digitalizace byl však již zahájen a bude v několikaletém horizontu postupně pokračovat.

 

Kronika,